Reglement FysioFitness

Met deze richtlijnen willen wij de werkwijze van onze FysioFitness toelichten. Mochten er na het lezen van dit huishoudelijke reglement nog vragen zijn, dan kunt u terecht bij één van onze fysiotherapeuten. Om het bezoek aan onze FysioFitness voor iedereen plezierig te maken en te houden, hanteren wij de volgende huisregels:

 1. Het dragen van gepaste kleding en (sport)schoenen, die niet buiten gedragen worden, is tijdens het trainen in de fitnesszaal verplicht.
 2. Om hygiënische redenen moeten gebruikers van de fitnesszaal een eigen handdoek over de te gebruiken apparatuur en trainingsbankjes leggen. Bent u uw handdoek vergeten dan kunt u er een vragen aan uw fysiotherapeut.
 3. Nuttigen van eet- en drinkwaren in de fitnesszaal is niet toegestaan, water is wel toegestaan in bidon of flesje.
 4. U kunt uw sporttas en kleding e.d. opbergen in de kleedruimte. Hier is ook een mogelijkheid om te douchen.
 5. Leg na de training losse onderdelen (gewichten, halters ed.) terug op hun plaats. Maak het apparaat waarop je transpiratie achterlaat schoon met je handdoek.
 6. Zorg ervoor dat uw fysiotherapeut op de hoogte is van eventuele fysieke problemen bij aanvang van de les.
 7. De FysioFitness duurt 60 minuten.
 8. Indien u verhinderd bent, laat dit tenminste 24 uur van te voren weten aan uw fysiotherapeut. Bij niet of niet tijdig afmelden zullen de kosten in rekening worden gebracht. U kunt lessen inhalen binnen het lopende kwartaal. Situaties van overmacht (langdurige ziekte o.i.d.), die leiden tot het niet kunnen volgen van meerdere lessen, worden door Fysiotherapie Terschelling op verzoek beoordeeld.
 9. De kosten voor FysioFitness bedragen per kwartaal: € 120,- bij 1 x per week trainen, € 175,- bij 2 x per week trainen. De rekening na ieder kwartaal verstuurd. U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer IBAN: NL54ABNA0414887697 (BIC: ABNANL2A) ten name van Fysiotherapie Terschelling te West-Terschelling. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk.
 10. 1e kwartaal: januari, februari en maart. 2e kwartaal: april, mei en juni. 3e kwartaal: juli, augustus en september.  4e kwartaal: oktober, november en december.
 11. Indien u na afloop van het abonnement wilt stoppen, geef dit dan tenminste 14 dagen van te voren door aan uw fysiotherapeut.
 12. Wanneer er minder dan 3 personen worden verwacht bij de FysioFitness, behouden wij het recht om de FysioFitness eenmalig te annuleren.
 13. Fysiotherapie Terschelling behoudt zich het recht voor om trainingsdagen/avonden en tijden te wijzigen.
 14. Fysiotherapie Terschelling behoudt zich het recht zo nodig het reglement aan te passen.
 15. Fysiotherapie Terschelling behoudt zich het recht tijdens vakanties trainingstijden aan te passen.
 16. Fysiotherapie Terschelling is niet aansprakelijk voor diefstal, schade of vermissing van goederen, die eigendom zijn van deelnemers.
 17. Naast de FysioFitness wordt er bij Fysiotherapie Terschelling groepsfysiotherapie gegeven aan revaliderende patiënten. Deze therapie is alleen op verwijzing van ziekenhuis/specialist.

download onze privacy policy