Huisregels

 • Graag uw verzekeringspasje en identiteitsbewijs meenemen bij het eerste bezoek.
 • Fysiotherapie zit niet altijd in het basispakket, bij een chronische indicatie vanaf de 21ste behandeling wel. Als u aanvullend verzekerd bent wordt altijd een aantal behandelingen vergoed, afhankelijk van uw pakket. Informeer bij uw zorgverzekeraar of kijk in uw polisvoorwaarden.
 • U bent vrij in uw keuze van fysiotherapeut. Wel is het zo dat een ieder van ons zijn eigen specialisaties heeft. Vraag hiernaar en geef eventueel aan of u een specifieke verwijzing heeft.
 • De praktijk is op werkdagen geopend van 08.00-18.00 uur. Telefonisch zijn wij bereikbaar van 08.00-10.00 uur op telefoonnummer (0562)-442573. Het is niet altijd mogelijk om uw fysiotherapeut zelf te spreken. U kunt dan uw telefoonnummer achterlaten, dan wordt u zo snel mogelijk teruggebeld.
 • Veranderingen van afspraken kunt u telefonisch regelen, bij voorkeur ’s morgens.
 • Indien u verhinderd bent, dient u tenminste 24 uur van te voren af te bellen. De behandeling zal dan niet in rekening worden gebracht. Als u dezelfde dag dat u de afspraak heeft afbelt, zijn wij helaas genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen.
 • Neem bij iedere afspraak/behandeling een handdoek mee. Bij het oefenen in de oefenzaal graag (sport) schoeisel gebruiken, dat u niet buiten gebruikt.
 • Studenten fysiotherapie lopen bij ons stage. Het kan voorkomen dat een stagiaire bij een behandeling aanwezig is of dat u door hem/haar wordt behandeld. Als u daar bezwaar tegen heeft, kunt u dit aangeven bij uw therapeut.
 • Patiënten dienen aan te geven of zij verzekerd zijn, bij welke maatschappij, onder welk nummer en of zij een aanvullende verzekering hebben. De declaratie fysiotherapie gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar waar wij een contract mee hebben. Indien de patiënt een restitutiepolis heeft of achteraf blijkt dat hij niet voor deze zorg verzekerd is of meer behandelingen heeft gehad dan door zijn verzekering wordt vergoed, krijgt de patiënt alsnog een factuur van de gemaakte kosten toegestuurd. De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers. Bij niet betaling door de patiënt binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, of oninbaar blijken van de bank/giro machtiging, is de patiënt van rechtswege in verzuim en kan Fysiotherapie Terschelling incassomaatregelingen treffen jegens de patiënt dan wel derden hiermee belasten. Alle met het incasso van de factuurbedragen gemoeide kosten, komen voor rekening van de patiënt.
 • Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt een registratie van medische en administratieve gegevens bijgehouden. Op deze registratie is de Wet op Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot de gegevens en het inzagerecht van de patiënt. De medewerkers van Fysiotherapie Terschelling gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden zich hierbij aan deze wettelijke regels.
 • Fysiotherapie Terschelling is aangesloten bij het KNGF en behandelt volgens de gedragsregels en richtlijnen van deze vereniging.
 • Klachtenregeling: Fysiotherapie Terschelling is aangesloten bij het KNGF en de Fysiotherapeuten zijn als Registerfysiotherapeut geregistreerd. Klachten worden afgehandeld conform de door het KNGF opgestelde reglementen en voorwaarden. Een brochure hierover vindt u in de wachtruimte van onze praktijk.
 • Wij proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heeft u desondanks een opmerking of een klacht, dan vragen wij u dat kenbaar te maken.

 

Graag tot ziens bij Fysiotherapie Terschelling