Kinderen

Wij behandelen kinderen op het gebied van bewegen en lichamelijke problemen. Peuters, kleuters maar ook grotere kinderen zijn bij ons in goede handen.

Door observeren, onderzoeken, behandelen, maar ook voorlichting en advies krijgt ieder kind een behandeling op maat. Op het gebied van het behandelen van kinderen hebben wij verschillende behandelmethodes tot onze beschikking. Deze worden hieronder toegelicht.

Behalve de reguliere individuele behandelingen hebben we ook wekelijks een groepje kinderen die komen fitnessen. Tijdens de kidsfitness trainen kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar met een lichamelijke beperking, langdurige aandoening, motorische ontwikkelingsachterstand, chronische ziekte (zoals bijvoorbeeld diabetes, astma of reuma) of andere beweegklachten bij ons in de oefenzaal.

Ieder kind heeft zijn eigen persoonlijke trainingsschema, aansluitend op zijn/haar klachten en doelen. Plezier en ontspannen inspannen staan voorop.

 

Sensomotoriek

Kinderen zitten op school en leren daar lezen, schrijven, rekenen. Ze huppelen, springen en spelen buiten. Het zijn de houdingen en bewegingen die horen bij het bewegen van kinderen. De basis hiervoor is de sensomotorische ontwikkeling.

Sensomotoriek is de koppeling tussen sensoriek en motoriek. Sensoriek is het opdoen van prikkels door de zintuigen. Oren, ogen, tastzin en evenwicht. De motoriek is het vermogen om te kunnen bewegen, te zitten, staan, lopen en springen.

De sensorische ontwikkeling vormt niet alleen de basis voor de motorische ontwikkeling, maar heeft ook een belangrijke invloed op de totale ontwikkeling van het kind. Te weinig motorische ontwikkeling kan bijvoorbeeld problemen geven bij de taalontwikkeling van een kind.
Door te bewegen leren kinderen hun lichaam kennen en van daaruit de omgeving. Als kinderen met elkaar spelen, zijn motorische vaardigheden belangrijk. Altijd als laatste gekozen worden, omdat je niet goed kunt vangen of hard kunt lopen, kan een negatief zelfbeeld geven. Het kind kan de moed verliezen, minder zelfvertrouwen ontwikkelen en last van faalangst krijgen.

De behandeling kan zich richten op: evenwicht, grove motoriek, fijne motoriek, oog- en handcoördinatie, lichaamsschema, houding en beweging, tijd- en ruimte oriëntatie, motorische ontwikkelingsfase en is meestal een combinatie van deze factoren.

 

Neuromotortasktraining (NTT)

Soepel bewegen, praten, uit je woorden komen, jezelf aan- en uitkleden, tandenpoetsen, billen afvegen, met mes en vork eten, veters strikken, een bal gooien en vangen, met een pen schrijven etc. Het lijkt allemaal zo gewoon dat kinderen deze vaardigheden leren. Voor sommige kinderen is dat echter niet zo gewoon. Dat kunnen kinderen zijn met DCD.

DCD staat voor Developmental Coordination Disorder, in het Nederlands vertaald als stoornis in de ontwikkeling van de coördinatie van bewegingen.
DCD is een verzamelnaam voor een aantal kenmerken van licht gestoorde motorische functies, zoals een lage spierspanning, een grote bewegingsonrust, coordinatieproblemen of problemen met fijn-motorische vaardigheden. Deze problemen kunnen apart voorkomen, maar vaker treden ze in combinatie op.

Het oefenen gebeurt taak gericht. Bijvoorbeeld een kind heeft vooral problemen in de schrijfbewegingen, dan worden dus de schrijfbewegingen geoefend! Het kind wordt inzicht gegeven in het (eigen) bewegen.

Neuromotortasktraing (NTT) in het kort samengevat:
1. Het sturen van de beweging en de controle.
2. Motorisch leren
3. Vaardigheidstraining
4. Aansluiten bij de leeftijd en leefwereld van het kind.

Schrijfmotoriek

Heeft een kind schrijfproblemen dan wordt eerst via observatie van het schrijven èn van het handschrift gekeken wat de oorzaak kan zijn. Ook wordt in kaart gebracht of er nog andere (motorische) stoornissen zijn omdat schrijf- en andere motorische problemen vaak gecombineerd voorkomen.
In de therapie wordt uitgegaan van de schrijfmethode van de school van het kind en is er overleg met de leerkracht. Indien wenselijk wordt er gezorgd voor adviezen en aanpassingen t.a.v. het schrijfmateriaal, de ondergrond, de liniatuur of de schrijf/zithouding. De behandeling zal zoveel mogelijk aansluiten bij de belevingswereld van het kind omdat door actieve betrokkenheid de motivatie wordt bevorderd. De oefeningen worden kindvriendelijk, zo nodig speels met gevarieerde materialen en afgewisseld met spelvormen aangeboden zodat het leerproces verbetert.

Samenwerking

We hebben goede samenwerking met Adrienne Oostveen van ‘Bijzonder Bewegen’, zij is werkzaam in haar eigen praktijk voor reflexintegratie en sensomotorische integratie en ook op de scholen op Terschelling als motorisch remedial teacher.

www.bijzonderbewegen.nl

bijzonderbewegen
Wanneer er specifieke fysiotherapeutische (zuigelingen)zorg nodig is welke niet volledig op het eiland geboden kan worden, werkt onze praktijk samen met Marieke Zonderland van Integra in Harlingen. Zij is geregistreerd kinderfysiotherapeut.

www.integrabeweegt.nl

integra