Ouderen

Als je ouder wordt en minder goed kunt bewegen, kan de fysiotherapeut je helpen. Onze fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor oudere patiënten met vaak complexe (beweeg)problemen. Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die vanwege hun ziekte, bijvoorbeeld de Ziekte van Parkinson, na een CVA, MS of Dementie problemen kennen in hun dagelijks leven.

De patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het verminderen van klachten bij hun dagelijkse bewegen en het voorkomen van achteruitgang. Hierbij kan de fysiotherapeut op advies van een arts ook thuis bezoeken doen, omdat naast behandelen en trainen ook adviseren en begeleiden van familie/mantelzorgers/thuiszorg deel uit maakt van de behandeling.

Door het volgen van diverse cursussen zoals Fysiotherapie in de thuiszorg, Hydrotherapie (fysiotherapie oefeningen in het water), zitanalyse en (rol)stoelaanpassingen kunnen wij een grote diversiteit aan patiënten behandelen.

 

NDT/Bobath

Doel van het NDT-concept is de patiënt datgene opnieuw te leren wat door hersenbeschadiging als gevolg van een beroerte (CVA) verloren is gegaan. Op het specifieke niveau van de betreffende patiënt wordt gezocht naar een zo normaal mogelijke manier van bewegen. Het NDT-concept is evenwel geen kant-en- klare methode; iedere patiënt zal nauwkeurig onderzocht moeten worden om te kijken op welke manier NDT kan worden toegepast.

De afkorting NDT staat voor Neuro Developmental Treatment.
Neuro betekent dat het concept is gericht op het centraal zenuwstelsel (het ruggenmerg en de hersenen).
Development heeft betrekking op ontwikkeling: hiermee wordt bedoeld dat het centraal zenuwstelsel zich moet ontwikkelen, wil het ooit functioneren. Om mensen met hersenletsel te behandelen moet men dus op de hoogte zijn van:  a) de wijze waarop een normale ontwikkeling verloopt;  b) de wijze waarop een vertraagde ontwikkeling gestimuleerd kan worden.
Treatment betekent behandeling. Hiermee doelt men niet langer alleen op therapeutische behandeling, maar ook op de bewegingen (handelingen) die we gedurende de dag allemaal nodig hebben (ADL). Deze ADL-bewegingen hebben wel degelijk grote therapeutische waarde, maar zijn niet direct therapie. Deze handelingen vallen onder het grote werkveld van de verzorging, waarbij de aangeleerde bewegingen in de praktijk kunnen worden toegepast en automatisch uitgevoerd. Op deze manier kan men spreken van therapeutisch verzorgen.